Mengenal Mūḥammad Ibn ‘Abd al-Wahhāb (1115-1206 H/1703-1791 M); Pembaharu Gerakan Dakwah Salafi

Dr. Arrazy Hasyim, Lc., MA. (Profil)(Mengkhatamkan Kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Al Tirmidzi, An Nasa’i dan Ibnu Majah/Dosen Tafsir Hadis Institut Ilmu